Forside

Visens Venner i Vejle

 

Næste viseaften: fredag den 26. januar 2018:

"Play it again, Sam"

Visevært: Frank Petersen

 

Sæsonens viseaftener: 13/10 & 24/11 2017, 26/1 & 9/3 & 20/4 2018

Kære visevenner

 

Godt nytår til jer alle!

Efteråret er pludselig blevet til vinter, og i skrivende stund (medio december) ser det ud til, at julen måske bliver hvid i år, hvis sneen bliver liggende.

Jeg omtalte i sidste blad vores eget lille visekursus i starten af september, som 12 af vores visesangere deltog i.

I Visens Venner Danmark har der også været et visekursus, et såkaldt masterclasskursus, som fandt sted den 14. og 15. oktober i Roskilde med støtte fra Statens Kunstfond. Kurset havde plads til 12 kursister og var målrettet erfarne visesangere fra alle foreninger i Danmark. Udvælgelsen skete ved lodtrækning.

Heldigvis blev der også givet mulighed for, at man kunne købe en tilhørerplads og dermed få glæde af kurset ved at overvære masterclass ´en.

Det gjorde fire ”piger” fra VV Vejle. Vi fyldte en bil og fandt privat indlogering hos en Roskilde-familie med B&B. Pigerne var Anne Lise, Birgit, Lene og undertegnede. Og vi fik en fantastisk weekend og fik så meget med os hjem ved blot at se og lytte til det, der foregik.

 

Elsebeth Salting

 

Klik på billedet for at se det nyeste blad (nr. 2/55, januar 2018)

Viseaftener i denne sæson

 

Sæsonen 2017/2018 byder på 5 viseaftener -

klik her for at se mere om de enkelte aftener

 

GODT NYT: AFTALEN MED VEJLE SMØRREBRØD FORTSÆTTER ALLIGEVEL.......

 

Fællesspisning på viseaftener

Jeg har de sidste par viseaftener orienteret jer om, at Vejle Smørrebrød ikke længere ønskede at sponsorere Visens Venner.

Ordningen med levering af smørrebrød til Domus, efter jeres bestilling, ville dermed ophøre.

Det har vi været kede af, for vi syntes, det var en god ordning for jer i vennekredsen, så I ikke behøvede selv at slæbe smørrebrødspakker med jer.

Vi har derfor drøftet det igen med Vejle Smørrebrød, og har fået en aftale med dem om fortsættelse af ordningen med levering til Domus,

og med den gamle særpris for Visens Venner: 6 stk. for 99,- kr.

Det er vi glade for, og håber I også er det

 

Elsebeth Salting

Så derfor kan vi sige som vi plejer:

 

Visens Venner i Danmark, som er paraplyorganisation for alle 34 foreninger af Visens Venner, har bedt os om igen at gøre opmærksom på det nordiske viseblad ”Viser/Visor”, der nu har eksisteret i 3 år. Der er brug for flere abonnenter, hvis vise-bladet skal kunne fortsætte.

Visebladet indeholder interessante indlæg fra Norge, Sverige og Danmark fra flere spændende visesangere i Norden samt mange glimrende indlæg om viser og arrangementer! ”Viser/Visor” har indtil nu fået støtte fra Nordisk Kulturfond til trykningen, resten af arbejdet sker ved frivillig indsats fra de 3 nordiske viseorganisationer, men målet er at komme til at ”stå på egne ben”.

Bladet koster 100 kr. årligt i abonnement for 2 numre.

 

Som tidligere nævnt er bladet startet op ved hjælp af midler fra Nordisk Kulturråd, og det første nummer blev uddelt gratis til alle medlemmer af Visens Venner for et par år siden.

 

Kontakt evt.: bjchrist@stofanet.dk