Forside

Visens Venner i Vejle

Velkommen til de to viseaftener i foråret 2017

 

Fredag den 17. marts:

”To eller flere om en vise” samt gæster fra Randers

Visevært: Per Nygaard

 

Fredag den 21. april:

"Mit liv med viser - livet i "mine" viser"

Visevært: Anne Lise Mortensen

 

Datoer næste sæson: 13/10 & 24/11 2017, 26/1 & 9/3 & 20/4 2018

Viseaftener i denne sæson

 

Sæsonen 2016/2017 byder på 5 viseaftener -

klik her for at se mere om de enkelte aftener

 

Kære visevenner

 

Så er vi nået til tredje og sidste viseblad i denne sæson. Bladet indeholder derfor også indkaldelsen til den årlige generalforsamling den 3. maj, som vennekreds-medlemmerne selvfølgelig er velkomne til at deltage i.

Vi omtaler 2 viseaftener denne gang, nemlig viseaftenen den 17. marts, hvor vi får gæster fra Visens Venner i Randers, men også selv synger. Per Nygaard er visevært for vores afdeling, ”To eller flere om en vise”.

Sidste viseaften bliver med Anne Lise Mortensen som visevært den 21. april. Anne Lise´s viseaften vil blive et udpluk af viser fra hendes mange år med viser.

Se Anne Lise´s omtale af viseaf-tenen inde i bladet.

Siden sidst har vi besøgt to viseforeninger, først Visens Vener i Århus, og aftenen efter var det Visens Venner i Kjellerup. Signy og jeg var med begge dage, men ellers var det selvfølgelig forskellige hold. Vi havde to rigtig dejlige aftener. Altid spændende at opleve, hvordan andre foreninger afvikler deres viseaftener.

I næste sæson får vi også besøg udefra, nemlig fra Visens Venner i Roskilde, som vi besøgte for godt et år siden.

En af vore 3 nye visesangere, Anders, har desværre valgt at stoppe hos os. Anders fandt, at forberedelsen til en viseaften krævede alt for megen tid for ham, for at nå et for ham tilfredsstillende resultat.

Selvfølgelig kræver en viseaften en del forberedelse med indlæring af tekster og – ikke mindst indlevelse i indholdet, og ofte skal en tekst synges/fremføres adskillige gange, før den kan komme rigtig ind under huden. Men vi er jo forskellige og stiller forskellige krav til os selv. Vi er selvfølgelig kede af Anders beslutning, men respekterer den.

Vel mødt til de to kommende vi-seaftener.

 

Elsebeth Salting

 

Klik på billedet for at se det nyeste blad (nr. 3/54, marts/apirl 2017),

Visens Venner i Danmark, som er paraplyorganisation for alle 34 foreninger af Visens Venner, har bedt os om igen at gøre opmærksom på det nordiske viseblad ”Viser/Visor”, der nu har eksisteret i 3 år. Der er brug for flere abonnenter, hvis vise-bladet skal kunne fortsætte.

Visebladet indeholder interessante indlæg fra Norge, Sverige og Danmark fra flere spændende visesangere i Norden samt mange glimrende indlæg om viser og arrangementer! ”Viser/Visor” har indtil nu fået støtte fra Nordisk Kulturfond til trykningen, resten af arbejdet sker ved frivillig indsats fra de 3 nordiske viseorganisationer, men målet er at komme til at ”stå på egne ben”.

Bladet koster 100 kr. årligt i abonnement for 2 numre.

 

Som tidligere nævnt er bladet startet op ved hjælp af midler fra Nordisk Kulturråd, og det første nummer blev uddelt gratis til alle medlemmer af Visens Venner for et par år siden.

 

Kontakt evt.: bjchrist@stofanet.dk