Forside

Visens Venner i Vejle

 

Næste viseaften: fredag den 23. november 2018:

"Afgang til tiden"

Viseværter: Allan Frandsen og Birgit Vadt

 

Sæsonens viseaftener: 12/10 & 23/11 2018, 18/1 & 8/3 & 26/4 2019

Kære Visevenner

Så står den nye sæson for døren. Efter den varmeste sommer vi kan huske, går vi mod efteråret, og går samtidig i gang med den 56. sæson i Visens Venner i Vejle.

Siden sidste viseaften i april har vi som vanligt haft vores generalfor-samling i starten af maj. Referatet kan læses i bladet.

En arbejdsgruppe har hen over for-året og sommeren arbejdet med at tilrettelægge landsmødet, som fandt sted den 15. september på Domus, se omtale andetsteds i bladet. Vi benyttede lejligheden til at invitere vores egne visevenner, både de aktive og vennekredsen til en ekstra viseaften denne aften.

Efterårets første viseaften er d. 12. oktober hvor Erling Nielsen og Bende Dall-Hansen er viseværter og præsenterer deres viseaften under temaet: ”Gift ved første vise”. Omtale findes i bladet.

Den 23. november er Birgit Vadt og Allan Frandsen viseværter med temaet: ”Afgang til tiden”. Se omtalen i bladet.

Vel mødt til alle jer trofaste visevenner!

Elsebeth Salting.

 

 

 

Klik på billedet for at se det nyeste blad (nr. 1/56, okt./nov.l 2018)

Viseaftener i denne sæson

 

Sæsonen 2018/2019 byder på 5 viseaftener -

klik her for at se mere om de enkelte aftener

 

Visens Venner i Danmark, som er paraplyorganisation for alle 34 foreninger af Visens Venner, har bedt os om igen at gøre opmærksom på det nordiske viseblad ”Viser/Visor”, der nu har eksisteret i 3 år. Der er brug for flere abonnenter, hvis vise-bladet skal kunne fortsætte.

Visebladet indeholder interessante indlæg fra Norge, Sverige og Danmark fra flere spændende visesangere i Norden samt mange glimrende indlæg om viser og arrangementer! ”Viser/Visor” har indtil nu fået støtte fra Nordisk Kulturfond til trykningen, resten af arbejdet sker ved frivillig indsats fra de 3 nordiske viseorganisationer, men målet er at komme til at ”stå på egne ben”.

Bladet koster 100 kr. årligt i abonnement for 2 numre.

 

Som tidligere nævnt er bladet startet op ved hjælp af midler fra Nordisk Kulturråd, og det første nummer blev uddelt gratis til alle medlemmer af Visens Venner for et par år siden.

 

Kontakt evt.: bjchrist@stofanet.dk